อื่นๆ

ตัวอย่างหน่วยงานอื่นๆที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย
ตัวอย่างหน่วยงานอื่นๆที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย