เกี่ยวกับวิทยากรสอนสนุก

สรยุทธ อังคณานุกิจ

วิทยากรสอนสนุก อาจารย์พี่ส.

จากประสบการณ์ 20 กว่าปีด้าน IT และ Software Development ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตั้งแต่ DOS จนมาถึงยุค Social Media และกำลังจะไปสู่ยุค Metaverse อาจารย์พี่ส. สั่งสมบ่มเพาะองค์ความรู้ไว้จนเต็มพุง และในวันนี้ วันที่เราจะเสียสละทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมในแบบที่เราถนัด นั่นจึงเป็นคำตอบและที่มาที่ไปของชื่อ #วิทยากรสอนสนุก สาระความรู้คู่ความสนุก

ใช่ครับ Digital Marketing ใครๆก็สอนได้ Programming ใครๆก็สอนได้ แต่คนที่สอนแล้วเข้าใจง่าย ไม่ต้องไต่กระไดฟัง คนที่สอนแล้วสนุก ทำให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ดี ผมมั่นใจในทักษะนี้ มีคนได้เข้ามาเป็นประจักษ์พยานมากมายหลายคน วันนี้ถ้าท่านต้องการคนที่ถ่ายทอดแล้วเข้าใจง่าย ได้ความรู้แบบ #สนุก #ไม่น่าเบื่อ ท่านมาถูก web แล้วครับ

+ การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2540 – 2542
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต   2536 – 2539
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนวัดสระเกศ   2530 – 2535
มัธยมศึกษา (วิทย์-คณิต)

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Social Media Marketing

+ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ

Programming Language: Python, Flutter, Java, SQL, XML, C, JavaScript, HTML, PHP, Delphi, Pascal

Applications: Web server (Apache, Tomcat), Google Classroom, KINE Master, Canva

Systems: Unix, Customer Relation Management System (CRM), Dealer Management System (DMS) ระบบบริหารงานขายผู้แทนจำหน่ายฯ

Business and Soft Skill: Business Model Canvas (BMC), Lean Canvas, Business Pitching, Creative Thinking, Design Thinking, Growth Mindset

Digital Marketing: Online and Content Marketing, Principle Marketing, Wordpress, Facebook Ads, Youtube, Google SEO, LINE OA, Basic Cyber Security, Digital Footprint

+ Certificate

LINE Certified Coach 2023

LINE Certified Coach 2021

Java Programmer Certified 2001

ติดต่อวิทยากรสอนสนุก
วิทยากร อาจารย์พิเศษ

+ บทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

+ ไม่เกี่ยงค่าตัว ไปทั่วประเทศ

จาก slogan ที่กระแทกใจใครต่อใครหลายคน ถือได้ว่าเป็น slogan ที่เรียกแขก แต่ในข้อความสั้นๆนี้ มันมี inner ของผมอยู่เต็มแบบจุกๆกันเลยทีเดียว ขอขยายความดังนี้จ้า

ไม่เกี่ยงค่าตัว แปลว่า ผมยินดีที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการถ่ายทอดความรู้ในแบบที่ผมทำได้ ความรู้ใดๆที่ผมมี ผมยินดีอุทิศให้กับสังคม โดยไม่คำนึงถึงมูลค่า แต่ขอเน้นที่คุณค่าที่จะส่งมอบให้กับผู้ที่ตั้งใจจะนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสุจริต แต่ก็ต้องขออนุญาตใส่ดอกจันเล็กๆใส่ไว้ 2 ดอกครึ่ง เหมือนเครื่องดื่มชูกำลัง ผมไม่เกี่ยงค่าตัวสำหรับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา รวมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และสงขลา หากนอกเหนือจากที่กล่าวมาหรือเป็นองค์กรเอกชน ผมก็จะมีการพิจารณาตามเห็นสมควรเป็นกรณีๆไปจ้า

BMC for kids