สถาบันการศึกษา

ตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย
ตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย