หน่วยงานราชการ

ตัวอย่างหน่วยงานราชการที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย
ตัวอย่างหน่วยงานราชการที่อาจารย์พี่ส.ได้รับเชิญให้ไปสอนและบรรยาย